دستگیری ۸۴ زن و مرد را در یک میهمانی در مشهد

بنا بر گفته اطلاعات سپاه پاسداران مشهد  ۸۴ زن و مرد را در «يک پارتی شبانه» در اين شهر دستگير کرده است.

به گزارش خبرگزاری بسيج از استان خراسان رضوی، به دنبال  انچه که این گزارش دريافت «گزارش مردمی در خصوص برگزاری پارتی مختلط»، اطلاعات سپاه منطقه «با هماهنگی اطلاعات ناحيه، مکان مورد نظر را تحت نظر گرفتند که پس از تاييد صحت گزارش، هماهنگی‌های لازم با فرماندهی و مراجع قضايی و گرفتن مجوز دادستانی در يک عمليات غافلگيرکننده ۴۹ مرد و ۳۵ زن در حال رقص و پايکوبی مختلط دستگير شدند.»

اين گزارش افزوده که در اين ميهمانی «پنج بطری مشروبات الکلی پلمپ و ۲۰ بطری خالی مشروب و سه دست پاسور» کشف شده است.

پس از روی کار آمدن رژیم اخوندی، حمله نيروهای انتظامی، بسيج، سپاه و … به ميهمانی‌های مختلط يا حتی غير مختلط در نقاط مختلف ايران که در آنها از مشروبات الکلی استفاده می‌شود، امری معمول بوده است.

اين حملات گاه تلفاتی نيز به دنبال داشته است؛ از جمله در مهر ماه ۱۳۹۰ که حمله پليس به يک ميهمانی در مشهد، باعث شد تا دختر جوانی برای فرار خود را از طبقه ششم به بيرون پرت کند و کشته شود.