دعوت عراقی‌ها به تظاهرات اعتراضی علیه سفر احمدی نژاد در روز جمعه

به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، محمود احمدی نژاد  که دوره ریاست جمهوریش وی به پایان رسیده، روز پنجشنبه 28 تیر سفر دو روزه خود به عراق را در حالیکه شماری از وزرای کابینه اش وی همراهی می کنند، آغاز کرد .

بر اساس این گزراش قرار است احمدی نژاد در این سفر با مقامات عراقی دیدار و گفت و گو کند، در همین حال دولت مالکی این بازدید را سمبلیک توصیف کرده و تاکید نمود که هیچگونه قرار داد جدیدی در این سفر بین دو کشور به امضا نخواهد رسید.

از سوی دیگر عثمان الغزاوی فعال عراقی خواستار برگزاری اعتراض هایی علیه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد شد.

العزاوی گفته است: ”این سفر قابل پذیرش نیست و اکثر مردم عراق با آن مخالف هستند.”

او با اشاره به آخرین روزهای حضور احمدی نژاد در راس دولت ایران افزوده است: ”این سفر خدا حافظی چندین هدف را دنبال می کند، از جمله این که احمدی نژاد به مردم عراق دهن کجی کرده و به آن ها می گوید که اینجاست.”

او ادامه داده است: ”این سفر به منظور وضع نقشه راه آینده میان دو طرف و با هدف مقابله با فشارهای بین المللی که علیه نظام ایران به دلیل فعالیت های تروریستی اش در حق مردمش و مردم منطقه روا می دارد، صورت می گیرد.”

العزاوی این شخصیت مردمی و ملی عراقی از همه مردم این کشور خواست علیه سفر احمد نژاد به عراق تظاهرات کنند.

در همین حتل به گزارش تلويزيون رافدين کميته های هماهنگی تظاهرات و نماز وحدت جمعه در عراق اعلام کردند: خطبه جمعه و فعاليتهايی که بعد از نماز آن انجام می شود روی سفر احمدی نژاد به عراق متمرکز خواهد بود آنان اين سفر را محکوم کردند و آن را به مثابه تثبت تسلط رژيم ايران بر سرنوشت عراق توصيف کردند. کميته های هماهنگی گفتند که بعد از نماز جمعه ”آدمک“ رئيس جمهور ايران احمدی نژاد را به آتش خواهند کشيد تا نشان دهند که خلق عراق اين سفر را محکوم می کند.

عبدالقادر النايل سخنگوی ميدان عزت و شرف رمادی به تلويزيون رافدين گفت: يک نارضايتی وسيع مردمی از سفر احمدی نژاد که دستش به خون عراقيان و سوريها آغشته است وجود دارد او همچنين مسئول مستقيم حمايت از شبه نظاميان است که مردم عراق را به قتل می رساند او کسی است که می خواهد فرقه گرايی را به همه کشورهای خاورميانه به ويژه کشورهای اسلامی صادر کند.