دم خروس حشدالشعبی عراق از زیر قبای خامنه ای زد بیرون

دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین المللی رژیم !!!! در مقاله با اشاره به جنایتهای رژیم در عراق نوشت: “قضایای عراق به نفع رژیم ایران تمام میشود”

وی ادامه داد درباره تاثیر تحولات اخیر عراق بر حضور و نفوذ ایران در عراق باید گفت: «با توجه به برخورد عاقلانه حشدالشعبی که منتسب به ایران است، همچنین با توجه به برخورد عاقلانه و دیپلماتیک ایران با این ماجرا که هیچ نقشی از خود نشان داد به نظر می‌رسد که این قضایا به نفع ایران تمام شود. به علاوه بر اینکه اظهارنظر آیت‌الله حائری هم اگر نگوییم صددرصد طرفداران صدر را به ایران متمایل می‌کند، بخش زیادی از آنها را به سوی ایران متمایل خواهد کرد».!!!!!اعتماد انلاین