دهها هزار نفر در گردهمائی بزرگ پاریس از مقاومت ایران حمایت کردند

امروز، 2 تیر 1392، دهمین گردهمائی بزرگ ایرانیان در حمایت از مقاومت ایران و برای یک تغییر دموکراتیک در پاریس با شکوه تمام برگزارشد.

در اين گردهمايی عظيم که هفت ساعت به طول انجاميد، دهها شخصيت برجسته به نمايندگی از هيأتهای شرکت کننده در گردهمايی سخنرانی کردند. اعلام حمايت اکثريت مجالس قانونگذاری و بيانيه های حمايت گروه های پارلمانی از 40کشور از 5قاره و اعلام حمايت12500شهردار فرانسوی در حمايت از مقاومت ايران و ساکنان اشرف و ليبرتی، از ديگر بخشهای گردهمايی ويلپنت بود.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاوت در یک سخنرانی پر شور که باره با دست زدمن وتشویق حاظران قطع شد، در مورد انتخابات فرمایش رژیم گفت: اين انتخابات در شرايط اختناق مطلق، با دستگيري مخالفان، با قطع اينترنت، با ممنوعيت رسانه ها و با حضور متراكم نيروهاي سركوبگر برگزار شد، رئيس جمهور جديد رژيم ايران نيز نه تنها مدره نيست بلكه در تمامي دوران حاكميت رژيم در مناصب بالا و نزديك به خامنه اي كار كرده و پيش برنده سياستهاي اين رژيم در جنگ و سركوب مردم ايران به بهانه تأمين امنيت بوده است.

وی نمايش انتخابات را بازنمايی مرحله سرنگونی رژيم توصيف کرد و گفت: خامنه ای هر چند رفسنجانی، يعنی عامل به قدرت رسيدن خود را نيز حذف کرد، اما سرانجام بين از سرگيری قيامها از يک طرف و تن دادن به روحانی از طرف ديگر، دومی را پذيرفت. درست چند ساعت قبل از اعلام نتايج انتخابات خامنه ای برای سرپوش گذاشتن بر اين شکست به کمپ ليبرتی حمله کرد و با کشتار مجاهدين تلاش کرد تلاش کرد به مردمی که مترصد قيام بودند، هشدار بدهد. او در عين حال تهديد اصلی تماميت رژيم را به زبان موشک و کشتار برجسته کرد.
رئيس جمهور جديد رژيم يک کارگزار پرسابقه امنيتی و ماشين جنگ و سرکوب رژيم است

مريم رجوی همچنین گفت: با اين حال، ما رئيس جمهور جديد آخوندها را فرا می خوانيم که به خواستهای مبرم مردم ايران تن بدهد. ما می گوييم: بدون آزادی بيان و حقوق بشر، آزادی زندانيان سياسی و فعاليت احزاب، پايان سياست تجاوزکارانه رژيم در سوريه و عراق و توقف کامل پروژه توليد بمب اتمی، هيچ چيز در ايران عوض نمی شود. پس اکنون اين صحنه آزمايش شماست. بفرماييد، اما واقعيت اين است که ولی فقيه می داند که هر گونه تغيير جدی در اين سياست ها به سرنگونی تماميت رژيم راه می برد.

دیگر سخنرانان این گردهمائی در سخنان خودسخنرانان تأكيد كردند جامعه بين المللي و مردم ايران خواستار تغيير دموكراتيك در ايران هستند. تنها راه خلاصي جهان از شر اين رژيم، كه صلح و امنيت جهان به ويژه منطقه خاورميانه را به خطر انداخته است تغيير آن به دست مردم و مقاومت سازمانيافته آن است. آنها با تقدير از تلاشهاي خستگي‌ناپذير خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در هدايت جنبش مقاومت، از برنامه ده ماده يي او براي استقرار دموكراسي و آزادي در ايران حمايت كردند و از دولتهاي خود خواستار به رسميت شناختن جنبش مقاومت به رهبري خانم رجوي شدند.
گردهمايي با قويترين اعتراض سومين حمله موشكي به پناهندگان بيدفاع در اردوگاه اجباري ليبرتي را محكوم كرد. در اين حمله مرگبار كه به دستور خامنه اي توسط عوامل نيروي تروريستي قدس و با حمايت مالكي صورت گرفت، بر اثر شليك 40موشك 107ميليمتري دو تن از مجاهدان شهيد و بيش از 70نفر مجروح و مصدوم شدند. سخنرانان از دولت آمريكا، ملل متحد، اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا خواستار تضمين حقوق ساكنان بيدفاع اشرف و ليبرتي به ويژه تامين امنيت و سلامت آنان شدند. آنها تأكيد كردند تنها راه جلوگيري از يك تراژدي ديگر و تامين امنيت نسبي ساكنان بازگشت موقت آنان به اشرف و بازاسكان تدريجي آنها از آنجاست.

سخنرانان ضمن تأكيد بر اينكه دروغهاي مستمر و سيستماتيك كوبلر، عليه ساكنان يك زمينه سازي آشكار براي كشتار اين پناهندگان بيدفاع بوده، از خواست ساكنان اشرف و خانواده هاي قربانيان براي قرار گرفتن او در برابر عدالت به خاطر همدستي در جنايت عليه بشريت پشتيباني كردند.

خانم رجوي ضمن بر شمردن برنامه ده ماده يي خود براي استقرار دموكراسي و آزادي در ايران (ضميمه است)، تأكيد كرد: حرف ما اين نيست كه آخوندها بروند تا ما جايگزين آنها شويم، حرف ما اين است كه رأي و انتخاب و نظر مردم ايران حاكميت پيدا كند.