دولت عراق در يك اقدام خصمانه بعد از حمله موشكی 15ژوئن تی والها از منطقه ليبرتی خارج مي‌كند

shora

دولت عراق در يك اقدام خصمانه بعد از حمله موشكي 15ژوئن تي والها از منطقه ليبرتي خارج مي‌كند

خارج كردن تي وال ها (ديوارهاي حفاظتي) از منطقه ليبرتي كه از روز اول تير (22ژوئن) شروع شده همچنان ادامه دارد. كميته سركوب اشرف با به خدمت گرفتن نيروها و امكانات ارتش عراق با دهها جراثقال و كفي و شمار زيادي كاميون، در طي چهار روز گذشته شمار زيادي از تي والها را بارگيري و از منطقه خارج كرده است.

پس از شروع انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي در بهمن ماه 90 (فوريه 2012)، نيروهاي عراقي 17500 تي وال را كه نيروهاي آمريكايي براي حفاظت از بنگالها تعبيه كرده بودند، به رغم اعتراضات گسترده ساكنان و نمايندگانشان به خارج از ليبرتي منتقل كردند و در پشت ديوارهاي كمپ انبار نمودند. ساكنان و نمايندگان آنها به دنبال حمله موشكي 9فوريه كه به كشته شدن 8تن و مجروح شدن 100تن ديگر انجاميد، در صدها نامه، ملاقات و تماس تلفني از مقامهاي امريكايي، ملل متحد و عراق خواستار بازگرداندن تي والها شدند اما دولت عراق به طور رسمي با بازگرداندن آنها مخالفت كرد.

خارج كردن شتابزده تي والها از منطقه ليبرتي، بعد از حمله موشكي 15ژوئن، از مقاصد شوم رژيم آخوندي و دولت دست‌نشانده اش در عراق، براي گرفتن تلفات بيشتر در حملات بعدي خبر مي دهد.

دولت آمريكا روز 3تير (24ژوئن) اعلام كرد «با توجه به تهديدات مداوم كمپ»، «فراخوان خود به دولت عراق را براي اطمينان از امنيت كمپ… تجديد مي كند» و «اين موضوع از ضرورتي مفرط برخوردار است» اما همه شواهد نشان مي‌دهد در شرايطي كه انتقال سريع و جمعي ساكنان به كشور ثالث در كار نيست، تنها راه تأمين نسبي امنيت ساكنان بازگشت به اشرف است.

از اين رو مقاومت ايران، دولت آمريكا و ملل متحد را با توجه به مسئوليت انكارناپذيرشان در قبال حفاظت ساكنان ليبرتي، به اقدام فوري براي وادار كردن عراق به تأمين حداقلهاي امنيتي ليبرتي و بازگرداندن ساكنان به اشرف فرا‌مي‌خواند.

تصاوير ضميمه است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 تير1392(26 ژوئن2013)