دومين يورش وحشيانه به سلول زندانی سياسی ارژنگ داودی

طبق گزارش سايت فعالين حقوق‌بشر و دموكراسي در ايران ،روز پنجشنبه ۱۹ ارديبهشت رئيس اطلاعات زندان بهرام كشتكار همراه با تعدادي زيادي از گارد ويژه زندان به سلول زنداني سياسي ارژنگ داودي يورش بردند و زنداني سياسي ارژنگ داودي را مورد برخوردهاي وحشيانه و غيرانساني قرار دادند. اين يورش وحشيانه و غيرانساني تا مدتي طولاني ادامه داشت.

در طي هفته گذشته اين دومين يورش وحشيانه و غيرانساني است كه عليه سلول زنداني سياسي ارژنگ داودي صورت مي‌گيرد. از طرفي ديگر رئيس اطلاعات زندان فردي به نام بهرام كشتكار و حاج محمودي رئيس بازرسي زندان كه از شكنجه گران و جلادن زندان بندرعباس مي‌باشند و مورد نفرت زندانيان سياسي و عادي هستند باندهاي مافيايي را در بند ۱ زندان مركزي بندر عباس، عليه ارژنگ داودي فعال كرده‌اند كه او را مورد ازيت و آزار قرار دهند و هر كدام از زندانيان عادي كه با آقاي داودي سلام و عليكي و يا صحبتي دارند به افراد فوق گزارش دهند تا زندانيان بي‌دفاع به صرف اين‌كه تنها با آقاي داودي صحبتي داشته‌اند به بندهاي كه داراي شرايط سختر هستند منتقل شوند.

عيسي سالاري وكيل بند ۱ و عليرضا رزمي نام ۲ تن از باند مافيايي بند ۱ زندان بندرعباس مي‌باشند كه مواد مخدري كه توسط بهرام كشتكار رئيس اطلاعات و حاج محمودي در اختيار آنها قرار مي‌دهند با چندين برابر قيمت معمول به زندانيان كه از ظلم و جور جنايتهاي مأموران ولي‌فقيه براي لحظاتي رهايي يافتن به مواد مخدر پناه مي‌برند فروخته مي‌شود و حتي زندانيان سالم توسط اين افراد به اعتياد كشانده مي‌شوند. اين باند مافيايي هم‌چنين زندانيان بي‌دفاعي كه از حق و حقوق خود دفاع مي‌كنند مورد سركوب آنها قرار مي‌گيرند.