دو نفر در تهران به جرم جاسوسی به دار اویخته شدند

رسانه های ایران اوروز یکشنبه  29 اردیبهشت، گزارش دادند که سحرگاه امروز دو نفر به جرم جاسوسی در تهران به دار اویخته شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاریها، محمد حیدری به اتهام همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد)، و کوروش احمدی به اتهام همکاری با سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا)، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بودند.

این درحالی است که ایران در استانه نمایش انتخابات پیش رو در وحشت  از اعتراضهای مردمی با اتکا بر سرکوب خشن، ایجاد ترس و بالا بردن هزینه ی مخالفت ، سعی در تداوم حیات خود دارد.