دکترقصیم: هشداری مجدد

ghasin dr (موضع مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت دربارة خطر زلزله درمنطقه نیروگاه بوشهر و نگرانی برحق شورای همکاری خلیج)

سئوال: آقای دکترقصیم، نظرشما- به عنوان مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت ایران-، نسبت به مواضع اخیر آقای عبدالطیف الزیانی، دبیرکل شورای هنکاری خلیج و نگرانیهای زیست محیطی این کشورها چیست؟

جواب: نزدیک سه دهه است رژیم پروژه هسته ای را به راه انداخته، ابتدا در اختفای کامل و سپس – پس ازافشای این پروژه توسط مقاومت – دراختفای نسبی، یعنی اکنون دنیا می داند رژیم روی پروژه گسترده اتمی، ازجمله نیروگاه اتمی برق بوشهر- کار می کند ولی دنیا، و ازجمله همسایگان ما درجنوب کشور، به هیچ وجه مطلع نیستند دراین مراکز، حتی درمرکز بوشهر چه می گذرد، وضعیت ایمنی این مرکزاتمی ”تولید برق” به چه ترتیب، سیستم مراقبتی و استاندارد ایمنی درچه سطحی است. بنابراین اصولاً نگرانی آژانس بین المللی، کشورهای اروپایی و علی الخصوص تشویش خاطر همسایگان ایران درجنوب خلیج فارس کاملاً به جاست. درصورت وقوع یک فاجعه هسته ای دراثر زلزله، به علت جهت باد به سمت ممالک جنوبی – جنوب شرقی ، کشوهای ساحل جنوبی خلیج فارس به ویژه قطر و بندراصلی صادرات نفت امارات متحده عربی، اینها بلافاصله در معرض خطرقرار می گیرند. بنابراین حق دارند نگران باشند و خواهان رسیدگی بهنگام. وانگهی لزوم شفافیّت در عرصه اتمی، حتی نیروگاه برق اتمی و استانداردهای ایمنی آن، یک امربدیهی بین المللی است. کلیه کشورهای جهان که صاحب نیروگاه برق هسته ای هستند عضو کنوانسیون ایمنی اتمی هستند و مسائل و استانداردهایشان درمعرض بازرسی و درصورت لزوم مشاورت فنی و سطح استانداردها بین المللی و قابل بررسی است. تنها جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه است که دراین مورد نیز از قواعد و وتعهدات جهانی مربوطه فرار می کند و تاکنون عضو این کنوانسیون نشده است.
به همین جهت سالهاست مسئولان شورای ملی مقاومت، به ویژه شخص خانم رجوی، بابت آسیبهای احتمالی زلزله بر نیروگاه بوشهر و مخاطرات مربوطه، بارها هشدار داده اند.
خود من هم سالهاست دراین باره به تکرار گفته، نوشته و همین چند روزپیش نیز طیّ مصاحبه ای در مورد عواقب احتمالی توجه داده ام.

سؤال: آقای قصیم، رژیم و کارشناسان روسی گفته اند این نیروگاه امن بوده و گویا هیچ مشگلی نیست. نظرشما چیست، می توانید یک مثال از مخاطرات احتمالی ذکرکنید؟

جواب: به عنوان مثال خطر، در اثر زلزله شبکه برق نیروگاه بوشهر می تواند صدمه بیند ودر نتیجه آب سردکننده ها که هسته اصلی نیروگاه را خنک نگهمیدارند می توانند ازکار بیفتند، که این آسیبی وخیم است و می تواند به انفجاردرونی و فاجعه اتمی منجرشود، مانند فوکوشیما.
همین جا عرض می کنم که خاطرجمعی کارشناسان روسی کفایت نمی کند.درزمان وقوع فاجعه چرنوبیل مسئولان وقت ابتداء سکوت کردند بعد که سوئدیهای(همسایه) صدایشان درآمد آن وقت روسها اعتراف کردند و با اطلاع رسانی قطره ای وقوع آن مصیبت بی سابقه را پذیرفتند. تازه آنها سازنده این نیروگاه بوده اند و بی طرف نیستند. همچنان که در راستگویی و درستکاری رژیم هم محل تردید وجود دارد، به سبب دروغگویی مزمن. وانگهی آن را که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک؟ باید پرسید رژیم چرا نمی گذارد بازرسان آژانس بین المللی ازاین نیروگاه بازدید نمایند؟ چرا متن استانداردهای ایمنی و دفتراقدامات اورژانس این نیروگاه را دراختیار مقامات و کارشناسان آژانس و همسایگان نمی گذارد؟
و بازهم به تکرار می پرسم چرا رژیم عضو کنوانسیون بین المللی ایمنی اتمی نمی شود؟
سؤال: بنابراین شما از خواستهای شورای همکاری خلیج پشتیبانی می کنید؟

جواب: منطقه بوشهر روی گسل زلزله و درساحل خلیج قراردارد، فاجعه فوکوشیما آخرین هشدار قوی به همه کارگزاران کشورها بوده است. حداقل عقل وشعور هم حکم می کند کسی با زلزله و عواقب آن بریک نیروگاه اتمی بازی نکند. ولی رژیم ولایت فقیه نشان داده نگران جان انسانها و مصالح ملی، منطقه ای و بین المللی نیست. اعلام همکاری با دیکتاتوری اتمی کره شمالی درجه ی خرد و دوراندیشی این رژیم را نشان می دهد. بنابراین اگر دغدغه امنیّت نیروگاه اتمی برای مردم ایران، برای مردم جنوب کشورمان، مردم منطقه خلیج و… به جاست و هشداربین المللی و منطقه ای درست می باشد، باید ازخواست بازرسی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان آژانس، از دعوت به عضویّت کنوانسیون ایمنی اتمی و به ویژه از لزوم شفافیّت درباره عواقب و آثار زلزله برنیروگاه بوشهر، همانند این زلزله اخیر، به جدّ حمایت کرد.
منتشر شده در ۲۹ فروردین ۱۳۹۲