دکتر تقلبی رئیس جمهور جدید رژیم

doktoraبه گزارش روزنامه انگلیس دیلی تلگرام، یک دانشگاه اسکاتلندی امروزتاکید کرد که شکایت نامه ای را دریافت کرده که بر اساس ان بخشهائی از پایان نامه دکترای حسن روحانی دزدی ادبی بوده است.

 بعضی از فعالان ایرانی این پایان نامه را تحلیل کرده و دریافته اند که پایان نامه دکتری حسن روحانی (فریدون) که بر روی سایت کتابخانه دانشگاه گلاسکو کالدونیان قرار گرفته است، چند جمله یافته که قبلا همان جملات عینا در کتاب «اصول قوانین اسلامی» نوشته محمد هاشم کمالی نویسنده افغان دانشگاه مالزی در سال ۱۹۹۱ هم نوشته شده بوده است. با ذکر این موضوع ادعا شده است که روحانی مرتکب دزدی ادبی (plagiarism) شده است.

بهداد مرشدی، نویسنده ایرانی مستقر در لندن، به دیلی تلگراف گفت که به نظر می رسد روحانی قسمتی از کتاب محمد هاشم کمالی، نویسنده افغانی و رئیس موسسه بین المللی مطالعات پیشرفته اسلامی را به سرقت برده است.

مرشدی با اشاره به پایان نامه روحانی گفت: “کمالی فردی است که از نزدیک با رژیم همراه است، اما کتاب خود را به نام خود منتشر شد و عصاره ها تقریبا یکسان است”.

مرشدی گفت که ما یک حرکت اعتراضی را اغاز خواهیم کرد و از مقامات دانشگاه درخواست خواهیم کرد تا مدرک دکترای روحانی را لغو کند.

مدیر ارتباطات دانشگاه (Charles McGehee) تائید کرده که شکایتنامه مشابهی را از فعالین در امریکا دریافت کرده و موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد.