دکتر هزارخانی از نویسندگان و روشنفکران برجسته ایران درگذشت


ایران و مردم ایران روز گذشته ۱۹مارس ۲۰۲۲ یکی از برجسته ترین روشنفکران، برجسته ترین ادب شناس و بهترین نویسنده، دکتر منوچهر هزارخانی را از دست دادند.

او صبح روز جمعه پس از یک دوره طولانی بیماری در بیمارستانی در پاریس در استانه ۸۷سالگی درگذشت

دکتر هزارخانی نزدیک به 70 سال از عمر خود را وقف مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران کرد. او همچنین از زمانی که دیکتاتوری مذهبی انقلاب دموکراتیک مردم ایران را در سال 1979 را به یغما برد صدای اعتراض خود را علیه روحانیت بلند کرد.

دکتر هزارخانی در سال 1981 به ائتلاف اپوزیسیون طرفدار دموکراسی، شورای مقاومت ملی ایران (NCRI) پیوست. وی چندین سال ریاست کمیته فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت را بر عهده داشت.

احترام و ستودن مواضع انقلابی این برجسته ترین روشنفکر میهنمان در روز گذشته و امروز نیز در رسانه های اجتماعی و ضدرژیم همچنان اامه دارد.

دکتر منوچهر هزارخانی در سالهای قبل به همراه دیگر اعضای شورای ملی مقاومت و مریم رجوی، رئیس جمهور مقاومت مردم ایران، طی مراسمی در پاریس از دکتر محمد مصدق تجلیل کردند.

انجمن های متحد برای ایران آزاد (FFFI) درگذشت دکتر هزارخانی را ابراز تاسف می کند و صمیمانه ترین تسلیت خود را به خانواده، بستگان، دوستان شورای ملی مقاومت و مردم ایران ابراز می دارد.

دکتر هزارخانی صدای مردم ایران برای دموکراسی و آزادی بود. او در طول زندگی خود بارها یادآور شد که دیکتاتوری روحانیت نماینده ایران واقعی نیست و رژیم ملاها در حال جنگ با فرهنگ و ادبیات ایران است.

مبارزه برای ایران آزاد زندگی دکتر هزارخانی را رقم زد

دکتر هزارخانی متولد 1934، از هواداران نخست وزیر منتخب و دموکراتیک مردم ایران، دکتر محمد مصدق و جنبش مردمی ملی شدن نفت در دوران دانشجویی بود.

او برای تحصیلات عالی به فرانسه رفت و دکترای پزشکی را از دانشگاه مونپلیه دریافت کرد. سپس قبل از بازگشت به ایران در دانشکده پزشکی پاریس در رشته پاتولوژی (اسیب شناسی) تحصیل کرد.

در ایران به عضویت کانون نویسندگان درآمد و در چند نوبت به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد. او در دوران نویسندگی خود چندین کتاب و مقاله نوشت. او همچنین چندین شاهکار خارجی از آنتونیو گرامشی، ایمه سزر، ماکسیم رودینسون، فرانتز فانون و روی مدودف را ترجمه کرده است.