دیدار معاون پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی در اورسور اواز

rajaviریچارد چارنسکی نایب‌رئیس پارلمان اروپا ، با خانم مریم رجوی در محل اقامت ایشان در اورسور اواز دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، آقای چارنسکی ضمن محکوم کردن نقض حقوق‌بشر و به‌ویژه نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق زنان در ایران گفت: رفتار حکومت ایران با مردم و به‌خصوص زنان به‌هیچ‌وجه برای اتحادیه اروپا و به‌طور خاص برای پارلمان اروپا قابل‌قبول نیست. وی افزود هر چند دولتها ممکن است بخواهند با ایران معامله کنند، اما از نظر ما این قویاً محکوم است که حقوق‌بشر مورد معامله قرار گیرد.

نایب‌رئیس پارلمان اروپا گفت: برخی در غرب فکر می‌کنند که گویا رژیم ایران می‌تواند علیه داعش بجنگد، این سرابی بیش نیست، ایران بخشی از مسأله کنونی منطقه است و خود در به‌وجود آمدن این وضعیت بیشترین نقش را داشته است. ما سال گذشته بارها خواستار سرنگونی مالکی در عراق شده و سیاستهای او را محکوم کرده بودیم، چرا که به‌خوبی می‌دانستیم این سیاست‌ها نه تنها مردم عراق بلکه تمامی منطقه را با بحران مواجه می‌کند.
آقای چارنسکی ضمن حمایت از مقاومت ایران و طرحها و برنامه‌های آن ابراز امیدواری کرد که با سرنگونی دیکتاتوری مذهبی در ایران، دموکراسی و حقوق‌بشر به ایران و هم صلح و آرامش به منطقه بازگردد و پدیده شوم بنیادگرایی و افراطیگری رخت بر بندد.
خانم رجوی ضمن تشکر از تلاشهای نایب‌رئیس پارلمان اروپا و همکارانش در دفاع از حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران، گفت در شرایطی که متأسفانه برخی از دولتهای غربی بی‌توجه به حقوق‌بشر و ارزشهای انسانی و بی‌توجه به صلح و امنیت منطقه‌یی و بین‌المللی درصدد معامله و زد و بند با فاشیسم دینی حاکم بر ایران هستند، تلاشهای پارلمان اروپا در راستای اتخاذ یک سیاست قاطع و اصولی از اهمیت مضاعف برخوردار است. تنها چنین سیاستی می‌تواند بنیادگرایی افسار گسیخته آخوندهای حاکم بر ایران و تروریسم برخاسته از آن را در هم بشکند.