رئیسی، جلاد ۶۷ میخواهد مشکلات اقتصادی را با جیب مردم حل کند!!!!

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی رژیم اقرار کرد: وقتی می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را از جیب مردم حل کنیم، نه تنها فقر را نمی‌توانیم ریشه‌کن کنیم بلکه فقر روز به روز شدید تر هم می‌شود.

محمد حسن آصفری گفت: با سخنرانی و وعده نمی‌توان مسایل اقتصادی جامعه را حل کرد. لبته در شرایط موجود همه مقصر هستند و فقط نمی توان دولت را مسبب وضع موجود دانست بلکه مجلس هم مقصر است؛ به عنوان مثال وقتی مجلس قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می دهد؛ تولید کننده مجبور است این افزایش هزینه را از جیب مصرف کننده جبران کند.

او با بیان اینکه وقتی می خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را از جیب مردم حل کنیم، نه تنها فقر را نمی‌توانیم ریشه‌کن کنیم بلکه فقر روز به روز شدید تر هم می‌شود. در حال حاضر ۹ میلیون خانوار ما زیر خط فقر هستند و با این درآمدها چطور قرار است مشکل فقر را ریشه کن کرد همچنین بسیاری از خانواده ها در نوبت هستند تا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار بگیرند.

اصفری علت بخش اعظم گرانی ها مصوبات دولت و مجلس دانست و گفت: دولت باید هماهنگی‌های لازم را در تیم اقتصادی ایجاد می کرد اما این تیم تا الان موفقیتی نداشته و مصوباتی هم که داشتند نتوانسته بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند. اخیرا سران قوا عوارض بر صادرات کالا را تصویب کردند اما کدام کشور را می بینید که بر صادرات کالا عوارض ببندد لذا تولید کننده هم مجبور است از مشتری‌های خارجی پول بیشتری بگیرد که در نهایت باعث فراری دادن آنها خواهد شد و ارزی هم به کشور وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: با شرایط تورمی که در جامعه حاکم شده این حقوق‌ها نمی تواند مشکلات مردم را حل کند. تورم در تصمیمات ناپخته ای است که ما اتخاذ می کنیم. شفقنا