رئیسی به دلیل ترس از محاکمه احتمالی قتل عام ۱۳۶۷، سفر سازمان ملل را لغو کرد

بر اساس گزارش‌ها، ابراهیم رئیسی, رئیس‌جمهور رژیم ایران از ترس دستگیری مجبور به لغو سفر خود به سوئیس شد. رئیسی قرار بود در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل که از امروز در ژنو آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد، شرکت کند.

بازماندگان اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ و هواداران جنبش مقاومت

ایران شکایت مشترکی را علیه رئیسی به دادستان فدرال سوئیس ارائه کردند. در این شکایت از دادستانی خواسته شده بود که رئیسی را به دلیل دست داشتن در کشتار ۱۳۶۷ و جنایت علیه بشریت و نسل کشی دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد.

بازماندگان اعلامیه خود را در جریان کنفرانس مطبوعاتی دیروز در ژنو پیش از سفر برنامه ریزی شده رئیسی به سوئیس اعلام کردند.

آنها همچنین اعلام کردند که بیش از ۳۲۰ شخصیت و سازمان بین المللی، از جمله رهبران سابق جهان، قضات و برندگان جایزه نوبل، طوماری را در حمایت از پیگرد قانونی رئیسی امضا کرده اند.

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد روز گذشته در یک بیانیه مطبوعاتی شرکت رئیسی را محکوم کرد وازشکایت مشترک علیه رئیسی حمایت کرد.

پیروزی لغو شده دیداررئیسی از سازمان ملل برای مردم ایران

تصمیم رئیسی برای عدم سفر به مقر سازمان ملل توسط ایرانیان تبعیدی و هواداران شورای ملی مقاومت به عنوان یک پیروزی برای مردم ایران در برابر اجتناب رژیم از مسئولیت در قبال نقض تاریخی حقوق بشر تلقی می شود.

آنها این پیروزی را در تظاهرات روز چهارشنبه خود در خارج از مقر سازمان ملل در ژنو جشن گرفتند. آنها آن را به‌عنوان یک عقب‌گرد برای رژیم و پیشرفتی برای کمپین جهانی برای پایان دادن به معافیت از مجازات در ایران توصیف کردند.

ایرانیان در تبعید توجه خود را به نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران جلب کردند. آنها تلاش رژیم برای سرکوب قیام مردمی با تعداد بی سابقه اعدام و افزایش سرکوب در ایران را محکوم کردند. آنها همچنین حمایت خود را از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و تلاش آنها برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک نشان دادند.

ایرانیان در تبعید از جامعه جهانی خواستند وارد عمل شوند و رژیم ایران و رهبران آن را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو بدانند. آنها همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا از مبارزات مردم ایران برای آزادی حمایت کنند.

اقدامات قانونی رژیم علیه مخالفان دموکراتیک را محکوم می کند

تظاهرکنندگان در ژنو همچنین اقدام قانونی رژیم علیه چندین تن از اعضای اپوزیسیون دموکراتیک، مجاهدین خلق را محکوم کردند.

رژیم به محاکمه هایی را که به اصطلاح  قوه قضائیه رژیم نام دارد علیه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران که در خارج از ایران زندگی می کنند آغاز کرد.

این اعضای مجاهدین خلق ایران به طور غیابی به اتهام جنگ با خدا، تروریسم و جنایت علیه امنیت ملی متهم شده اند. این اتهامات می تواند منجر به مجازات اعدام شود.

هدف سوء استفاده از این اتهامات ساختگی و درخواست حکم بازداشت بین المللی علیه متهم است.

ایرانیان تبعیدی و هواداران شورای ملی مقاومت خاطرنشان کردند که این پیگردها بخشی از تلاش های مذبوحانه رژیم برای از بین بردن اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراتیک است. آنها هشدار دادند که رژیم همچنین درحال ایجاد زمینه ای برای حملات تروریستی  علیه این اعضای مجاهدین خلق ایران در خارج از ایران است.

ایرانیان تبعیدی از جامعه جهانی خواستند تا قبل از انجام کشتار دیگری از سوی رژیم در زندان های کشور، مشابه آنچه رئیسی در سال ۱۳۶۷ در آن دست داشت، این اتهامات علیه اعضای مجاهدین خلق را محکوم کند.

ایرانیان سوئدی و تبعیدی این اتهامات را محکوم کردند و حمایت خود را از اپوزیسیون دموکراتیک، مجاهدین خلق طی تظاهرات روز گذشته درمینتوریت اعلام کردند.