رئیس اتاق بازرگانی رژیم:حس درماندگی دارم از اینکه چنین مجلس و دولتی کشور را اداره می‌کنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بعضی از نمایندگان مجلس خیلی جالبند، نماینده شهر من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی رژيم گفت: بعضی از نمایندگان مجلس خیلی جالبند، نماینده شهر من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بوده است. 

 

غلامحسین شافعی گفت: از این قبیل نماینده‌ها در این مجلس کم نیستند. این نمایندگان خیلی افراد خالی هستند و نیازمند این هستند که چیزی پای تریبون بگویند. 

رئیس اتاق بازرگانی رژیم افزود: به ما ( اعضای اتاق بازرگانی) نیاز دارند تا شارژشان کنیم.

وی گفت: عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است به طوری که آدم از این که این افراد می‌خواهند کشور را اداره کننده درمانده می‌شود. دولت هم خیلی دست کمی از این نمایندگان ندارد.