رئیس نیروهای مسلح رژیم: دشمنانی که می خواهند منافع نظام را از بین ببرند باید کشت

سرپاسدار جنایتکار حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تمجید از مجتبی نواب صفوی و گروه «فدائیان اسلام» گفته «دشمنانی» که سعی دارد منافع «نظام» را از بین ببرند٬ باید کشته شوند.

فیروز‌آبادی جنایتکار افزوده چنین دشمنانی «سزاوار» مرگ هستند و کشتن آنها نوعی «جهاد» و امری «عقلانی» است.

وی در ادامه سخنان خود با تمجید از نواب صفوی و گروه «فدائیان اسلام» خواستار تبدیل این روحانی به  الگویی برای حوزه‌های علمیه و طلبه‌ها شده است.

پاسدار فیروز‌آبادی گفته اگر کنار مقبره نواب صفوی مدرسه‌ علمیه‌ای ساخته شود به طور «قطع» روحانیون و طلاب٬ «روح بزرگ» وی را خواهند شناخت و او را «الگو» و «اسوه» خود قرار خواهند داد.

ناظران سیاسی بر این عقیده اند که این گفتار سخیف و جنایتکارانه ی سرپاسدار جنایتکار فیروز آبادی، پرده از طرحهای جدید درون نیروهای باند ولایت فقیه  بر میدارد که در شرایط بن بست نظام  در صدد آن هستند که حذف فیزیکی باند رقیب و مخالفان خود در داخل را آغاز کنند.