رسانه رژیم یک کم عجله کرده است و نوشته، حکم حبس ابد برای جلاد “حمید نوری” در سوئد صادر شد

دیده بان رژیم با تیتر بزرگ اعلام کرد که حکم حبس ابد برای جلاد حمید نوری در سوئد صادر شد. دادستانی سوئد برای «نوری» درخواست حبس ابد کرد.  دادستانی سوئد پس از دفاع آخر «حمید نوری»، دادیار اسبق قوه قضاییه ایران برای او تقاضای حبس ابد کرد.

 البته ما هم مطمئن هم منتظر هستیم.