رفسنجانی خطاب به خامنه ای: يک بی هنر و عقب افتاده سرمشق نمی شود

علی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به حمله خامنه ای در روز چهارشنبه علیه خود خامنه ای را بی هنر و عقب افتاده خواند.

روز چهارشنبه خامنه ای در سخنان خود در اهواز با حمله رفسنجانی گفته بود : “بعضی می‌خواهند دوران دفاع مقدس و جهت‌گیری‌های امام را تخطئه کنند چون می‌دانند تاثیرات بزرگی دارد.”

رفسجانی نیز بلافاصله در پاسخ به خامنه ای گفت: بعضی می‌خواهند دوران {دفاع مقدس} و جهت‌گیری‌های امام را تخطئه کنند چون می‌دانند تاثیرات بزرگی دارد.

وی همچنین افزود: آنها كه تندروی های خود را به امام منسوب می كنند، خلاف می گويند.

به گزارش سایت انتخاب، رفسنجانی گفته: امام بارها در مسائل داخلی و خارجی، ترمز بی ترمزها را كشيدند تا انقلاب در مسير اعتدال بماند. در قرآن آمده: «و كَذالك جعلناكم اُمَه وسطاً لِتكونوا شهدا علی الناس» یعنی ما شما را يک اُمت ميانه رو قرار داديم كه برای ديگران سرمشق باشيد.

رفسنجانی گفته: از اين آيه كاملاً روشن است كه يک افراطی هرگز نمی تواند سرمشق باشد. يک بی هنر و عقب افتاده سرمشق نمی شود.