روانشناسی اسلامی:حوزه علمیه قم باید صلاحیت مجوز مشاوره روانشناسی را بدهد!!!!

مهرداد خدیر- رییس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ رژیم از طرحی در مجلس اخوندی خبر داده که به موجب ان صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی بر عهده حوزه علیمه قم خواهد بود.!!!!
   احتمالا تعجب کرده‌اید ولی واقعیت دارد. طالبان خامنه ای البته باید هم به چنین اموری سرگرم باشد.

   در مقدمۀ این طرح که به گفتۀ رییس سازمان مشاورۀ نظام روان‌شناسی به امضای 69 نماینده مجلس اخوندی رسیده آمده است: «با توجه به مرجعیت دینیِ حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن‌، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روان‌شناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران محقق می‌شود.»


   وی از ملاقات با رییس حوزۀ علمیه برای اعلام مخالفت با طرح ارایه شده خبر داده .

    نتیجه 43 سال اقتصاد اسلامی، اقتصادی که هم معایب اقتصاد سرمایه‌داری و عیوب اقتصاد کمونیستی را توأمان دارد حالا نوبت روانشناسی اسلامی است.!!!(بر طبق نظر طالبان خامنه ای، حوزه های علمیه روحانیون را تربیت می کنند تا آنها آداب اسلامی و در حوزۀ تشیع، شیعی تربیت کنند تا بر شهروندان فارغ از این که پزشک یا مشاور روان شناسی یا کاسب و تاجرند اثر بگذارند. چه اثری؟ تقوا را بیاموزند. تقوا چیست؟ ترمزی درون انسان.   اعطای مجوز به هر صنف را که با آدم‌ها سر و کار دارد به حوزه باید سپرد.

  می‌خواهند همان گُلی که بر سر اقتصاد اسلامی زدند یا همان گِلی که بر اخلاق جامعه مالیدند، روان‌شناسی اسلامی درست کنند!!!!

اگر چنین است همۀ امور را به حوزه‌های علمیه بسپارند و تنها استثناهای آن را مشخص کنند که برای آن تعیین مصادیق استثنا نیز نیاز به مجلس نیست. عصر ایران