روایت مصداقی از پل رومی و دم خروس نفوذ 

 محمود رویایی

چندی پیش نویسنده درمطلبی با عنوان «رد پای نفوذ در خاطرات مصداقی پنهان‌کردنی نیست» نشان داد که مزدورنفوذی چگونه با لیسیدن چکمه‌های کثیف ثابتی، قُدقُدش را برای شاه می‌کند و پشت‌پرده تخمش را برای شیخ می‌گذارد.اوهمچنین چند نمونه از پنهان‌کاری ها و پرده‌بازی ها و رازهای پشت پرده‌اش را توضیح داد و نوشت:

”منظور از پرده‌ها، پرده‌هایی است که او ۳۷سال با لایه‌های دروغ و فریب و نمایش بر چشمان دیگران کشیده بود تا مأموریت و ماهیت خود را بپوشاند. این پرده‌ها با انواع حیله‌ها و شیوه‌ها و ادعاها و مقاله و به‌طور خاص ۴جلد کتاب خاطرات زندان با تیتر قابل تأمل ”نه زیستن نه مرگ“ کشیده شد. هدف، ساختن چهرهٔ کاذبی بود تا پوششی باشد برای نفوذ و پیگیری مأموریت خائنانه‌اش در صفوف هواداران مجاهدین و سایرین”.

اکنون محمودرویایی یک نمونهٔ حیرت‌انگیزاز دروغ های چندلایه و داستان پردازی ـ در خدمت نفوذ ـ را در روایت های مصداقی از بازداشتگاه مخوف «پل رومی» نشان دهد…

متن کامل را درلینک زیر مطالعه کنید.

https://cuts.top/Ir90