روایت یک شاهدعینی برفیلم تحریف شده ”مستند کودکان کمپ اشرف” . شماره ۲

با سلام به دست اندرکاران فستیوال تمپو

 من عاصمه داورمنش هستم که ۸ سال در سوئد زندگی کردم و رشته ام هنر بود ولی تصمیم گرفتم به مجاهدین بپیوندم و برای آزادی کشورم مبارزه کنم.

خبر پخش فیلمی علیه مجاهدین، تحت عنوان « بچه های اشرف» را در یوتوبوری شنیدم . ابتدا باورم نمیشد که در اروپا و کشوری که ادعای حقوق بشر و ارزشهای انسانی را دارد شاهد چنین پروپاگاندای بزرگی باشم. البته تجربه فیلم سرهنگ ثریا که ساخته وزارت اطلاعات هست را داشتم که رژیم با  هدف شیطان سازی از مجاهدین ساخته بود و اخیرا هم سایتهای وزارت اطلاعات این دو فیلم یعنی فیلم  سرهنگ ثریا و فیلم کودکان اشرف را علیه مجاهدین و در کنار هم بررسی کردند.

استقبال رژیم  از فیلم کودکان کمپ اشرف ، نشان می دهد که هدف این نوع فیلم ها یک کار هنری نیست بلکه تبلیغاتی دروغین علیه تنها الترناتیو دربرابررژیم جنایتکارآخوندی است. این فیلمها، بی دلیل ساخته نمی شوند، بلکه زمینه چینی برای حملات تروریستی وسیاسی بیشتر به مجاهدین و مردم ایران است. 

کمک به این نوع فیلم هاحق کسانی است که ازهمه چیزشان برای آزادی وطن ومردم شان گذشته اند و نمونه های برجسته ای ازفداکاری و ازخودگذشتگی،هستند واین به سود سیاه ترین دیکتاتوری تاریخ تمام می شود. 

سوئد نباید بگذارد محل  تاخت و تاز تبلیغات عناصررژیم ملا ها باشد . 

پخش مجدد فیلم سفارشی وزارت اطلاعات آخوندها دراستکهلم نظیرهمان فیلم هایی است که هیتلر برای سربازانش پخش می کرد تا آنها به راحتی یهودیان را بکشند. 

از نظرمن این شیوه تخریب اپوزیسیون وحمایت از دیکتاتوری حاکم بر ایران، مشابه شکنجه هایی است که درداخل ایران علیه مردم ما وکانون های شورشی ما اعمال می شود. نوعی شکنجه سفید برای مقابله با آزادیخواهان است.

من بعنوان فردی که مادرم مجاهد است و پدرم ۲ سال در زندان شاه و ۵ سال درزندان خمینی سپری کرده وسال ۶۹ با برادرم برای حفظ جانمان به سوئد پناهنده شدیم، اگردرمقابل این شیطان سازی سکوت کنم احساس شرم می کنم. یکی از علت هایی که به مجاهدین  برای مبارزه پیوستم این بود که می خواستم رفاه وامکاناتی که در سوئد دیدم را برای مردمم تامین کنم. بسا بهتر وزیبا تر …

این روزها مردم ایران به خاطر نان شب دست به فروش اعضای بدن، خودکشی و… می زنند و تخریب آلترناتیوملاها، باعث طولانی شدن عمردیکتاتوری ملاهاست. لطفا کمک رسانی به توطئه های اخوندها علیه آزادیخواهان را متوقف کنید!

مجاهد خلق عاصمه داورمنش اول اسفند ۴۰۲ – اشرف