روایت یک شاهدعینی برفیلم تحریف شده ”مستند کودکان کمپ اشرف” . شماره ۳

نامه موسی عماد زاده 

روز خوبی داشته باشید.

در دو هفته گذشته نظرات زیادی را در شبکه های اجتماعی درباره فیلم تحت عنوان «بچه های اردوگاه اشرف» منتشر شد، دیدم برخی از دوستانم هم که این فیلم را دریوتوبوری دیده بودند برایم تعریف کردند.

من موسی عماد زاده ساکن آلمان درشهر هامبورگ هستم . یکی ازهمان چند صد کودکی که فیلم «کودکان اردوگاه اشرف »درمورد آنها تهیه شده است.من تا ۸سالگی در اردوگاه اشرف بودم و مادرم دریک اقدام انساندوستانه و برای نجات جان من و برادر بزرگترم از زیر بمبارانها که وضعیت روحی من را کاملا بهم ریخته بود و همواره درترس ونگرانی ودلهره بودیم به خارج فرستادند . لحظاتی که مادرم با چشمان اشکبار مرا بدرقه میکردند را هرگز از یادم نمی رود آنها برای این که به من ا مید بدهند گفتند که به مسافرت میروی.

مگرنه این است فیلمی که مستند است ، باید سرگذشت تعداد قابل توجهی از این صدها کودک را به تصویربکشد ونه ۴ نفر که من حد اقل یکی از آنها را بخوبی میشناسم و سالها باهم دریک مکان بوده ایم .

هیچکس سراغ من و صدها نفر دیگری که من میشناسم نیامد تا باما هم مصاحبه کند  بنا براین من ادعای این فیلم را که میگوید بازگو کننده سرنوشت ما است را به چالش میکشم. سرگذشت صدها نفر دیگری که مشابه من بوده اند کاملا با آنچه که دراین فیلم تهیه شده است متفاوت است. این یک تحریف واقعی و آشکار است .

من درآلمان با کودکانی از اوکراین دوست و آشنا هستم که از جنگ اوکراین به آلمان آمده اند و مردم آلمان با آغوش باز آنها را پذ یرفته اند. آنها هم سرنوشتی مشابه من داشتند.

متاسفانه این  فیلم برای این که اهداف سیاسی خودش را که حمایت از رژیم ملاها که تاکنون ۷۰ بار بوسیله ارگانهای سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده است را به پیش ببرد .به بمبارانهای وحشتاک درعراق و ترس ودلهره مستمری که ما در زندگی سنگری داشتیم هیچ اشاره ای نمیکند که دلیل اصلی فرستاد شدن ما به خارج بوده است . آنها میگویند مجاهدین میخواستند ما ها را به خارج کشور بفرستند که بعد برای جنگ به  اشرف  برگردیم که نظامی بشویم این خلاف واقع است و صحت ندارد.

من تاسن ۱۸سالگی در آلمان درس خواند و زندگی موفق بودم .سپس به درخواست خودم  به نزد پدر ومادرم برگشتم . دیگر در آن موقع جنگی  وجود نداشت و تهدیدی نبود و من آنجا سالها ماندم و بعد مجددا به خارج کشور آمدم و اکنون این نامه را برای شما می نویسم.

من مطمئن هستم که شما اخبار زیادی از ایران شنیده اید .رژیم ایران علاوه برکشتار مردم ایران بر علیه مخالفین مخصوصا مجاهدین که دشمن اصلی این رژیم شیطانی است شیطان ساز میکند.

همزمان در خارج کشور و در داخل ایران دو فیلم با یک مضمون درحال اکران میباشد .یکی فیلمی به نام «خانوادهای اردوگاه اشرف » ودیگری« کودکان اردوگاه اشرف» بازیگران این فیلم ها افراد شناخته شده ای هستند که بوسیله رژیم به خدمت گرفته شده اند. فیلم «کودکان اردوگاه اشرف» بوسیله سایت های گشتاپوی آخوندها تبلیغ میشود و توصیه میکند که این فیلم را ببیند.

من ضمن احترام به آزادی بیان و عقاید ولی تحریف سرگذشت من و صدها جوان دیگررا محکوم میکنم. این یک سوء استفاده از دموکراسی غربی است که از جانب ملاها که درسال گذشته ۸۵۰ نفر را اعدام کرده اند میباشد . طرفداران آزادی و دمکراسی درغرب نباید گول این رژیم که سردمدار کودک کشی و ۴۵۰ هزار دانش اموز را درجنگ ایران وعراق روی میدانها مین فرستاده  است را بخورد و برای فیلمی یک جانبه با اغراض سیاسی خاص با امکانات و تصاویری که از جانب ملاها دراختیارشان گذاشته شده است اعتبار این جشنواره را پایین بیاورد.

من حاضرم در هر نقطه ای با شما ملاقات کنم و مشاهداتم را برای شما شرح دهم .

با احترام 

به رئيس جشنواره خانم «آيدا تورن» 

به مدير فرهنگي جشنواره خانم «اولريكا بندريا»