روز گذشته 15 نفر از جمله 4 زن در ایران اعدام شدند

روز گذشته، پنجشنبه 11دیماه، نظام ضد ایرانی ولایت فقیه 15زندانی را در شهرهای کرمان، بم، بندرعباس و قزوین بدار آویخت.

در بامداد پنجشنبه مصادف با اولین روز سال نو میلادی، رژیم آخوندی 4زن زندانی را در زندان مرکزی بم بدار آویخت.

دژخیمان خامنه‌ای هفت زندانی را هم در زندان شهاب کرمان حلق‌آویز کردند.
در زندان مرکزی بندرعباس نیز سه زندانی بدار آویخته شدند.
در قزوین نیز یک زندانی 38ساله حلق‌آویز شد.
موج اعدامهای جنایتکارانه بیانگر وحشت رژیم آخوندی از فضای انفجاری جامعه است.
لازم به ذکر از که از زمان روی کار آمدن آخوند روحانی تا کنون، بر طبق آمار حکومتی تا کنون بیش از 1000 نفر اعدام شده اند.