رویترز: با افزایش اعدامها در ایران، امیدهای سازمان ملل برای رفرم در این کشور از بین رفته است

شب گذشته (27 فوریه 2014) خبرگزاری رویترز گزارشی در مورد از بین رفتن امیدهای جامعه جهانی برای رفرم در ایران را منتشر کرد.
در این گزارش با اشاره به گسترش اعدامها در ایران آمده است: این اقدام اميدهای سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن دولت روحانی را از بين برد.

این خبرگزاری با اشاره به افزایش آمار چشمگیر اعدامها در دوران آخوند روحانی نوشت: آمار اعدامها در ماههای اخیر نشان می دهد که در هر 7ساعت و نيم يک نفر در ایران اعدام شده اند که این رقمی دو برابر سال گذشته است. به نظر می رسد افزایش ناگهانی اعدامها در ایران، امید برای اصلاح وضعیت حقوق بشر با دولت روحانی را از بين برده است.