رپ بسیار زیبای “مرگ بر اصل ولایت فقیه”

رپ بسیار زیبایی «مرگ بر اصل ولایت فقیه » – اثر هنری از گروه پارسیان را شما میتوانید در صورت تمایل ان را دانلود کنید. کلیک کنید

http://video.fffi.se/#!album-434