رژيم ایران، حوثی ها را برای حمله به عربستان تشویق میکند!!!

عبدالملک حوثی – خامنه‌ای

فرستاده ویژه امریکا در امور یمن با بیان اینکه از «حوثی‌ها (انصارالله) می‌خواهیم که مسیر‌های تعز را باز کنند، رژیم ایران حوثی‌ها را برای حمله به غیر نظامیان و عربستان تشویق کرده است».

این مسئول ویژه امریکا در امور یمن تاکید کرد که رژیم ایران به ارسال سلاح‌های کُشنده از انصارالله حمایت می‌کند و تهران «باید از این کار دست بردارد و نقش مثبتی ایفا کند» .

«تیموتی لیندرکینگ» گفت و واشنگتن به دنبال صلح در یمن است، در مذاکرات تعز، مسائل پیچیده‌ای برای نخستین بار مطرح شده است اما نسبت به مسیر مذاکرات تعز در یمن خوش‌بین است. فارس