رژیم:با حذف ارز دولتی، هزینه داروی بیماران تالاسمی ماهانه ۱۲ میلیون

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران گفت: سازمان غذا و دارو عقیده دارد به دلیل ایجاد فساد و رانت پاشی، ارز تامین دارو باید حذف شود، اما اگر مسئولان به سیستم خود اعتماد ندارند این هزینه را نباید از جیب بیماران بردارند. 

یونس عرب در گفتگو با خبرفوری بیان کرد: قیمت هر واحد داروی تالاسمی درحال حاضر ۲۲ هزار تومان بوده و بعد از آزادسازی نرخ ارز به حدود ۱۲۰ هزار تومان خواهد رسید.

او تاکید کرد: هزینه ماهانه داروی هر بیمار تالاسمی در حال حاضر ۲ میلیون تومان است که در صورت حذف ارز دولتی، به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. خبر فوری