رژیم:حضور سفیر نروژ در دانشگاه صنعتی شریف و تاکید بر همکاریهای علمی!!!!!

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف در خبری از بازدید   سیگولاد تومین هاف سفیر کشور نروژ در ایران به همراه ژوهانس پلکت فوردال معاون خود از دانشگاه شریف خبرداد.

تلاش رژیم برای درامدن از انزوای علمی دانشگاههای خود که تمامی دست اندرکاران و مهره های رئیسی را در ان گمارده است، منجر به تشکیل یک جلسه بین جلیلی رئیس دانشگاه،مسیحی مدیر امور بین‌الملل و جمعی از استادان دانشگاه صنعتی شریف، و دعوت. از سفیر نروژ و معاون وی در ایران شد.

رژیم به بهانه ارتباط و فرستادن دانشجوهای بورسی بین دانشگاه صنعتی شریف و مراکز آموزشی نروژ از سفیر نروژ دعوت کرده بود تا در مورد تبادل استاد و دانشجو، انجام پژوهش مشترک با دانشگاه‌های نروژ و برگزاری دوره‌های آموزشی با مدرک دوگانه در پردیس بین‌الملل کیش صحبت کند.

عوامل رژیم در دانشگاه صنعتی شریف همچنین از نروژ درخواست کرده اند که همکاری در برخی موضوعات پژوهشی از قبیل؛ موضوع میکروپلاستیک‌ها و زمینه‌های محیط زیستی را به طور خاص مورد نظر قرار دهد.

این ملاقات با بازدید سفیر نروژ از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف و یکی از آزمایشگاه­‌های ان به پایان رسید. شفقنا