رژیم ایران و تطمیع و تهدید به همکاری نویسندگان و خبرنگاران عراقی با رژیم علیه مقاومت ایران

 

shoraاطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

 رژیم ایران نویسندگان و خبرنگاران عراقی را با تطمیع و تهدید به همکاری با رژیم علیه مقاومت ایران فرا می خواند.

همزمان با گسترش اعتراضات مردم عراق به مداخلات رژیم آخوندی و بالا گرفتن انزجار عمومی از حملات جنایتکارانه موشکی به کمپ لیبرتی، مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در سفارت رژیم در بغداد، بار دیگر تلاش می‌کنند که خبرنگاران و نویسندگان ملی عراقی را با تطمیع و تهدید به همکاری با رژیم آخوندی، فاصله گرفتن از مقاومت ایران و موضعگیری علیه مجاهدین دعوت کنند.

این مأموران که تحت نظر دژخیم علی نویدی (سرکرده مأموران اطلاعات در سفارت) کار می‌کنند، برای جلب اطمینان افراد مورد نظر، ابتدا از طریق افراد عراقی به نویسندگان و خبرنگاران شریف عراقی مراجعه و به آنها پیشنهاد می‌کنند ما به ازای دریافت دستمزدهای کلان در راه اندازی خبرگزاری، روزنامه، سایتهای خبری- سیاسی، برنامه های تلویزیونی و نوشتن مقاله به نفع رژیم و علیه مجاهدین شرکت کنند. آنها همچنین زیر عنوان اینکه «از نزدیک واقعیتها را به چشم خود ببینند»، خبرنگاران و نویسندگان را به ایران دعوت می کنند، اما وقتی این ترفندها مؤثر واقع نمی‌شود، مأموران اطلاعات به تهدید متوسل می‌شوند.

صافی یاسری، نویسنده مشهور عراقی به افشای یکی از این توطئه ها پرداخت و نوشت: سفارت رژیم و علی نویدی تلاش جدیدی را «از طریق دارندگان تابعیتهای عراقی برای به زانو در آوردن صاحبان قلمهای ملی و آزاد در عراق» آغاز کرده است. صافی یاسری خاطر نشان کرده است: «من خواستار تضمین امنیت و سلامتی خودم و خانوادهام هستم و برای هزارمین بار تکرار میکنم که اگر در ورود به کشورم با هرگونه حادثه یا تهدیدی مواجه شوم، سفیر رژیم ایران در بغداد متهم است».

مقاومت ایران بارها نقش علی نویدی را که از سرکردگان اطلاعات آخوندها در بغداد است، افشا کرده است. دژخیم مزبور مسئول نقل و انتقال و تأمین نیازهای مزدورانی بود که به مدت ۲۲ماه، با ۳۰۰بلندگو، به شکنجه روانی مجاهدان اشرف مشغول بودند. وی همچنین بعد از حمله ۱۹فروردین به اشرف، مزدوران رژیم را در روز ۱۶اردیبهشت سال۹۰ به مقابل اشرف برد تا از حمله به مجاهدین پشتیبانی کنند. این دژخیم در ارتباط مستمر با مزدورانی مانند مسعود خدابنده، مصطفی محمدی و ثریا عبداللهی بوده است.

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت، توجهات ملل متحد، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان و همچنین توجه احزاب و شخصیتهای ملی عراقی را به اطلاعیه آقای صافی یاسری در روز ۱۳مرداد۹۲ (۴ اوت۲۰۱۳)  جلب می کند و خواهان محکوم کردن اقدامهای سرکوبگرانه سفارت رژیم آخوندها در بغداد و تضمین امنیت جانی و حرفه یی خبرنگاران و نویسندگان شریف عراقی است.

 کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

شورای ملی مقاومت ایران

۱۵مرداد۱۳۹۲ (۶ اوت ۲۰۱۳)