رژیم: جزئیات کشته شدن احسان قدبیگی در روز ۴خرداد در تاسیسات هسته ای پارچین

پاسدار حسنی آهنگر سرکرده دانشگاه امام حسین از یک جنگ روانی با تصویر سازی، تحریف و همچنین تغییر باورهای مردم و تصمیم سردمداران رژیم خبر داد.

وی گفت: حتما باید به قدرت بین المللی برسیم که راهش قدرت علمی است؛ دشمن در جنگ ترکیبی، با جنگ اقتصادی و مقابله با پیشرفت های علم و فناوری علیه ما عمل می کند.

وی افزود: مراکز علم و فناوری دانش بنیان می توانند مراکز حیاتی کشور باشند. نوع جنگ و تهدیدها تغییر کرده و جنگ ها ترکیبی و پیچیده شده اند؛ سرمایه گذاری در اموری که اولویت ندارد، موجب پول پاشی های نادرست شده است.

پاسدار حسنی آهنگر با اشاره به کشته شدن چند روز قبل یکی از مهندسین واحدهای تحقیق پارچین اشاره کرد اما وی را یک کارمندان وزارت دفاع خواند و گفت: خطوط تولید ما هدف خرابکاری صنعتی قرار می گیرد.

وی مدعی شد که خود قدبیگی مورد هدف نبود اما تحت تأثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت.!!!!! باید با روش های هوش مصنوعی از تهدیدها پیشگیری کنیم.

عصر روز ۴ خرداد طی سانحه‌ای که در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع (مرکز هسته ای سپاه) در منطقه‌ی پارچین به وقوع پیوست، مهندس احسان قد بیگی به درک واصل شد و یکی دیگر از پاسداران همکار وی که صحبتی از نام وی نیست، دچار جراحت شد.

قدبیگی متولد ۱۳۷۳ بود و لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف داشت. همشهری انلاین