رژیم: دسترسی به سوئیفت از ارکان قرارداد ۲۵ساله ما با چین است

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی رژیم میگوید، قطع دسترسی به سوئیفت باعث شد که بخش بزرگی از بازارهای جهانی را از دست بدهیم

نیاورانی ادامه داد: یکی از مفاد قرارداد 25 ساله با چین گشوده شدن بازارهای چین به سوی تجار ایرانی است که به رفع تحریمها، مراودات مالی (سوئیفت) نیز به ان بستگی دارد و امیدوارم دولت با تصمیم‌گیری درست و به نفع مردم برجام را به نتیجه برساند.