رژیم دو معترض دیگر را در ایران اعدام کرد

بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، رژیم ایران صبح روز شنبه دو معترض دیگر بازداشت شده را به دار آویخته کرد.

هویت قربانیان، محمدمهدی کرمی ۲۲ ساله و سید محمد حسینی ۳۹ ساله اعلام شد. بنا بر گزارش ها، هر دو در جریان خیزش مردمی در ایران دستگیر شدند.

به اصطلاح قوه قضائیه رژیم ایران این افراد را در چهارم دسامبر سال گذشته به جرم واهی «مفسد فی الارض» در محاکمات اجمالی به اعدام محکوم کرده بود. دادگاه عالی رژیم بعداً احکام اعدام این افراد را تأیید کرد.

بر اساس اطلاعات رسیده به  اتحاد انجمن ها برای ایران آزادمحمد مهدی کرمی وسید محمد حسینی هردودرزندان مورد شکنجه ظالمانه قرار گرفتند.

سوئد و اتحادیه اروپا باید رژیم را به صورت دیپلماتیک در اعتراض به این اعدام ها تحریم کنند

اتحادانجمنهابرایایرانآزاداعدام های روز شنبه را با شدیدترین عبارات محکوم می کند و از سوئد و اتحادیه اروپا می خواهد که سفیران ایران را برای اعتراض به اعدام های رژیم فراخوانند.

سوئد، به عنوان کشور ریاست اتحادیه اروپا، باید برای اتحادیه اروپا تلاش کند تا رژیم را به صورت دیپلماتیک تحریم و منزوی کند تا زمانی که رژیم همه معترضان و زندانیان سیاسی بازداشت شده را آزاد کند.

بنابرایناتحادانجمنهابرایایران از دولت و اتحادیه اروپا می‌خواهد که سفارت‌های رژیم را ببندند و دیپلمات‌های

 آن را اخراج کنند.

سوئد و اتحادیه اروپا نیز باید برای ارجاع نقض حقوق بشر توسط رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیگرد بین المللی مسئولین اقدام کنند.

رژیم که در مواجهه با اعتراضات فزاینده مستاصل شده است، جامعه بین المللی را به چالش می کشد 

رژیم به رغم فراخوان ها و فشارهای جهان خارج برای پایان دادن به مجازات اعدام علیه معترضان، اعدام های روز شنبه را اجرا می کند.

 بدین ترتیب رژیم چهار نفر را به دلیل شرکت در قیام مردمی که از شهریور سال گذشته در جریان است، اعدام کرده است.

نهادهای امنیتی سرکوبگر رژیم بیش از ۳۰۰۰۰ نفر را در ارتباط با قیام مردمی دستگیر کرده اند. قوه قضائیه رژیم به اصطلاح بسیاری از آنها را در تلاشی مذبوحانه برای سرکوب قیام مردمی به اعدام محکوم کرده است. محکومان به اعدام امروز در زندان های رژیم در انتظار اعدام هستند.

کشتار جدید در زندان های رژیم

اتحادانجمنهابرایایرانآزادو سایر سازمان های حقوق بشر هشدار داده اند که افزایش استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشت شده می تواند آغاز قتل عام جدیدی در زندان های رژیم ، مشابه قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در زندان های رژیم در سال۱۳۶۷ باشد.


ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی رژیم وخامنه ای رهبر، هر دو در قتل عام ۱۳۶۷ شرکت داشتند. رهبران رژیم می توانند قتل عام دیگری را برای سرکوب قیام مردمی برنامه ریزی کنند تا زمانی که از مصونیت برخوردار باشند. آنها به دلیل عدم پاسخگویی به جامعه بشری  در قتل عام ۱۳۶۷ احساس امنیت و تشویق می کنند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت دراعدام جنایتکارانه دو زندانی قیام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی به‌دستورخامنه ای گفتند : خون این شهیدان قهرمان در رگهای میلیون ها جوان جاری است که مصم هستند که خامنه‌ای را به زیر بکشند.سفارتهای رژیم باید تعطیل شود، وزارت اطلاعات وپاسداران در لیست تروریستی قرار گیرند ومزدوران آنها اخراج شوند.