رژیم: نسبت به هزینه ای که برای امنیت!!!! (گسترش تروریسم) عراق پرداختیم، بهره اقتصادی نبردیم

رژیم با اقرار به شکست خود در عراق از عدم موفقیت و شرکت در بهره های اقتصادی در باز سازی عراق انگشت میگذارد، در حالیکه خبر ندارد بیشتر از ضرر اقتصادی، انزجار و تنفر مردم عراق از اخوندهای حاکم بر ایران است که رژیم هنوز معنی ان را بخوبی نفهمیده است. نمیداند که دخالت در امور این کشور تا کجا باعث بی ابرویی برای اخوندها و انزجار از انها در این کشور شده است

عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم ، حیدری معتقد است که نتوانستیم نسبت به هزینه ای که برای امنیت!!!! عراق که منظورش همان گسترش تروریسم در این کشور است، پرداختیم، بهرهای اقتصادی ببریم!!!!

وی در مورد سطح روابط و مناسبات رژیم با کشور عراق در حال حاضر چگونه است، میگوید: روابط ما با عراق متفاوت از دیگر کشورها است؛ اول اینکه امنیت عراق برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد که برای آن هم بسیار تلاش کرد؛ دوم اینکه طولانی ترین مرز ما ، با کشور عراق است و همچنین نزدیکترین مرز ما با سوریه و به دنبال آن،  دریای مدیترانه، از کشور عراق می گذرد؛ بنابراین سطح روابط از نظر سیاسی و امنیتی خوب است ولی از نظر دیپلماسی و اقتصادی بسیار ضعیف است .

حیدری ادامه داد: ما نیازمند یک رابطه و تعریف استراتژیک از عراق داریم اما همه مولفه های ما با عراق در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، به صورت موقتی تعریف شده است.

وی با اشاره به دخالتهای رژیم در عراق و تذکر جدی اخیر وزیر خارجه عراق که گفت: “ما دخالت را نمیپذیریم” ادامه داد: ما کاری بدون اجازه دولت عراق انجام نداده است و مثلا در جنگ با داعش، همیشه به دعوت حاکمیت عراق وارد عمل شد.!!!!!اما در عین حال باید گفت که دولت عراق هنوز تحت تاثیر لابی های آمریکایی قرار دارد و بخش کوچکی از بدنه دولت عراق که بازماندگان حزب بعث در قدرت هستند، با جمهوری اسلامی ایران رابطه خوبی ندارد و بعضا با تاکید مقامات آمریکایی مواضعی را اتخاذ می کنند.!!!

وی ادعا کرد که عراق تا 50 سال دیگر نیازمند تکنولوژی و خدمات فنی مهندسی و بازسازی تمام ناوگان صنعت و تجارت است.

ما برای اتباع افغانی و مهاجرت انها به کشور، سازوکاری تعریف نکردیم. ما شاهد قدرت نمایی جریان های سازمان یافته آنها در ایران هستیم و این خطرات را هم در کمیسیون امنیت ملی اعلام کردیم. عده ای از مسوولین وقتی مهمان کمیسیون امنیت ملی بودند، می گفتند الحمدلله طالبان پیروز شد اما من در جواب آنها گفتم که پیروزی طالبان، شروع بدبختی ما است! زیرا هر چه قدرت طالبان بیشتر شود نفوذ آنها در خاک ایران بیشتر خواهد شد.

برای استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، نیازمند بازنگری در بُعد استراتژیک هستیم البته قرار نیست در امنیت کشورها مثل عراق هزینه بدهیم سلیمانی بمیرد، اما ترکیه بیشترین سطح روابط دیپلماتیک را با این کشورها داشته باشد! این مسایل نشان می دهد که نتوانستیم نسبت به هزینه‌هایی که در ایجاد امنیت منطقه پرداختیم، بهره اقتصادی ببریم. همه می دانند عمق استراتژیک یک کشور، در پایگاه های اقتصادی و فرهنگی است که متاسفانه ما در این دو مورد عملکرد ضعیفی داشتیم؛ اما در حوزه نظامی اگر بخواهند ناامنی ایجاد کنند ایران توان کنترل آنها را دارد. شفقنا