زدن تیرخلاص به مجروحین مجاهدین در کلینیک

shahidبه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صبح امروز نیروهای ارتش عراق با شلیک خمپاره و رگبار گلوله به حدود ۱۰۰ نفر از ساکنین کمپ اشرف که طبق توافق چهار جانبه سازمان ملل متحد، دولت آمریکا، عراق و نمایندگان ساکنین اشرف برای حل و فصل اموال خود در آنجا بسر می بردند دست به کشتار بی رحمانه آنها زدند و حتی گروگانهایی را که در دست آنها بودند با شلیک تیر خلاص به قتل رساندند.

خبرگزاری سپاه پاسداران در گزارشهای متعدد و متناقض خود در سایت خبرگزاری خود( فارس) به حمایت از این کشتارها پرداخت وبطور ضمنی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است و نقش سپاه تروریستی قدس و فرمانده خونریز و جنایتکار آن قاسم سلیمانی را در این کشتار عیان کرد هر چند که ظاهرا اجرای این کشتار وحشیانه به دستور مالکی و ارتش عراق می باشد.

تصاویر منتشرشده نشان می دهد که این مزدوران برخی از ساکنان کمپ اشرف را حتی در کلینیک با زدن تیر خلاص به قتل رسانده اند.