زلنسکی رئیس امنیتی خارکیف را برکنار کرد: او فقط به خودش فکر میکرد

به نقل از فرانس۲۴؛ ولودیمیر زلنسکی برای اولین بار از آغاز جنگ در روز ۲۴ فوریه به شرق این کشور رفت تا از نزدیک وضعیت دفاع در برابر حملات ارتش روسیه را بررسی کند. در همین حال، او رییس امنیتی منطقه خارکیف را به این دلیل که در برابر تهاجم روسیه به طور کامل و موثر دفاع نکرده، از کار برکنار کرد.

زلنسکی گفت: من آمدم، فهمیدم و رئیس سرویس امنیتی اوکراین منطقه (خارکیف) را به دلیل این واقعیت که او از روزهای اول جنگ به طور تمام عیار در دفاع از شهر کار نمی کرد، اخراج کردم، او فقط به خودش فکر می‌کرد. شفقنا