تشدید جنگ گرگها- زمزمه رد صلاحیت هاشمی در شورای نگهبان آخوندی

روزنامه های وابسته به رژیم نوشتند: “بر اساس اسناد و مدارک و اظهارات مقامات امنیتی، رفسنجانی به همراه موسوی، کروبی و خاتمی نقش جدی در ایجاد فتنه 88 و گسترش آن را بر عهده داشته است. ”

بنابراین گزارش “سخنگوی شورای نگهبان آخوندی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت کسانی که در فتنه سال 88 نقش داشتند صلاحیتاشان از سوی این شورا تایید نخواهد شد. موضوعی که به نظر می رسد با اظهارات اخیر ارشدترین مقامات امنیت کشور، هاشمی رفسنجانی را نیز در جرگه این افراد قرار دهد. ”

وزیر اطلاعات رژیم ملایان نیز هفته گذشته درباره رفسنجانی گفته بود: “کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند و می گوید که من گفتم، من بیانیه دادم، در حقیقت پیشگویی نکرده است، ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. ”

این خبرگزاری موضع گیریهای اخیر هاشمی درباره ارتباط با آمریکا و جنگ نداشتن با اسرائیل را نیز از دیگر دلایل رد صلاحیت احتمالی وی عنوان کرده و نوشته است: “البته دلایل برای مشخص شدن عدم صلاحیت رفسنجانی برای سمت ریاست جمهوری به این موضوع محدود نمی شود چه آنکه مواضع جدید هاشمی درباره رژیم صهیونیستی و ارتباط با آمریکا نیز نشان از آن دارد که این سیاستمدار 79 ساله برخی از اصول و آرمانهای نظام را قبول ندارد.”