زنداني سياسي ماشاله حائري از زندان آزاد شد

زنداني سياسي ماشاله حائري محبوس در سالن دوازده زندان گوهردشت كرج بواسطه تشخيص عدم تحمل كيفري توسط پزشكي از زندان آزاد شد.

ماشاله حائري  بیش از شش سال در زندان‌های اوین و گوهردشت به سر برده و با توجه به کهولت سن، وضعیت جسمی‌اش نامساعد گزارش شده بود. ماشاالله حائری در پانزدهم آذر ۱۳۸۸ دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی به مدت ۷۴ روز در سلولهای انفرادی این بند به سر برد.
وی از سوی شعبه‌ی ۲۸ بیدادگاه رژیم در تهران به ریاست دژخیم مقیسه به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان گوهردشت محکوم شد