زندانیان سیاسی زندان زاهدان کشتار مجاهدین در عراق را محکوم می کنند

ashrafun1بیانیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان در محکوم کردن کشتار مجاهدین در عراق جهت انتشار در رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
کشته شدن جمعی از مجاهدین در خاک عراق توسط سپاه قدس را محکوم می کنیم. مجاهدین به خاطر دفاع از حقوق ملت ایران کشته شدند. اینها کسانی بودند که خانه و وطن خویش را ترک کردند تا از حق و حقوق ملت ایران دفاع کنند .
ما زندانیان سیاسی این جنایت تروریستی سپاه قدس که توسط ارتش تحت امر مالکی به اجرا در آمده است  را محکوم کرده و از حامیان حقوق بشر در سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل تقاضا داریم تا جلوی این عملیات های تروریستی سپاه قدس رژیم ایران را گرفته و با عاملان و حامیان آنها برخورد کنند .
زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان
شهریور۱۳۹۲
عبدالوهاب ریگی، حبیب الله ریگی، ناصر ریگی، خسرو ریگی، مهر الله ریگی، جیهند ریگی ، عبدالغنی گنگوزه ای ریگی ، رحیم ریگی، ناظر ملازهی ، بشیر احمد حسین زهی، عابد بم پوری، اسحاق کلکلی، فاروق ملازهی ، عبداخالق شاهوزهی، حامد وکالت.