زندانی سياسی ارژنگ داوودی دست به اعتصاب غذا زد

بنا بر گزارش رسیده زندانی سياسی ارژنگ داوودی که در زندان بندرعباس در تبعيد به سر می برد دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس این خبرها ارژنگ داودی در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و تهدید به قتل توسط شخص عباس مرسلپور رئیس زندان و انتقال بدون دلیل او به بند ۳ از روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ناچار به اعتصاب غذا شد و در سومین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد.

وی به دستور عباس مرسلپور سردژخيم زندان بندرعباس به اين بند منتقل شده است. عباس مرسلپور از بستگان پاسدار قاسم سليمانی سرکرده نيروی تروريستی قدس می باشد.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی بارها توسط حسن مرسلپور رئیس زندان بندر عباس تهدید به قتل شده است. این جنایتکار علیه بشریت از بستگان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی سپاه قدس می باشد که در ترور و کشتار در جهان و بخصوص در عراق و سوریه شهرت خاص دارد.او همچنین دائم مورد تهدید و تحت فشارها و اذیت و آزارهای محرم علی براری مسئول اطلاعات زندانهای بندر عباس وبهرام جوشکار می باشد.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زندان بسر می برد و در طی این مدت بارها به شکنجه گاه های مختلف وزارت اطلاعات برده شد و در سلولها انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی همسراین زندانی سیاسی را دستگیر و ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار دادند .با نامه کتبی دفتر آخوند علی خامنه ای منزل شخصی ارژنگ داودی مصادره گردید و به اموال سرقت شده از مردم ایران آخوند علی خامنه ای افزوده شد.