زندانی سياسی ماشاءالله حائری در کما رفته و حالش وخیم اعلام شده است

صبح روز چهارشنبه 24ارديبهشت ماه 1393 بازجويان و مأموران وزارت اطلاعات در بيمارستان دی تهران در حالی که ماشاءالله حائری با وضعيت بد جسمی در آنجا بستری بود اقدام به زنجير کردن دست و پای اين زندانی سياسی می کنند.

در اثر فشارهای ناشی از اين اقدام ماشاءالله حائری از ناحيه بينی و دهان دچار خونريزی شده و حال وی رو به وخامت می رود به طوری که در حالت کما قرار می گيرد.

در حال حاضر وضعيت اين زندانی سياسی واز بستگان مجاهدان اشرفی مستقر در زندان ليبرتی وخيم گزارش شده است.