زندانی سياسی کرد شيرکو معارفی اعدام شد

shirزندانی سياسی کرد شيرکو معارفی  در زندان سقز در استان کردستان توسط دژخیمان رژيم ضدبشری آخوندی اعدام شد.
شيرکو معارفی، روز ۹ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در يکی از روستای کردستان توسط نيروهای سپاه پاسداران دستگير شد و ماهها در شکنجه گاههای سپاه پاسداران و اداره اطلاعات شهر سقز تحت شکنجه های وحشيانه قرار داشت.
دادگاه انقلاب در شهر سقز، اتهام شیرکو معارفی را «محاربه از طریق عضویت در احزاب کُرد مخالف» اعلام و او را به اعدام محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان و همچنین دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
اين سومين زندانی سياسی کرد است که اخيراً توسط رژيم ضدبشری آخوندی اعدام شده است. پیش از شیرکو معارفی، حبیب الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی، دو زندانی دیگر کرد در روزهای نخست آبان امسال در زندان‌های ارومیه و سلماس اعدام شدند.