زندانی سیاسی بر اثر شکنجه های جلادان رژیم، از هر دو چشم نابینا می شود

به گزارش سایت اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد، پس از اینکه یک چشم خود را در اثر شکنجه ها و شرایط غیر انسانی زندان و عدم رسیدگی پزشکی از دست داد، اکنون «چشم دیگرش نیز بینایی خود را از دست داده و وی در حال حاضر از هر دو چشم نابینا شده است».

زینب جلالیان در طی حدود نه سال گذشته که بدون مرخصی در زندان به سر می برد، به دفعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او کماکان تحت فشار جلادان زندان برای مصاحبه تلویزیونی و اعتراف دروغین علیه خود می باشد.

لازم به ذکر است که زندانی سیاسی مقاوم زینب جلالیان یک فعال سیاسی کرد ایرانی بود که در سال ۱۳۸۸ به اتهام عضویت و همکاری با سازمان پژاک به اعدام محکوم شد. در پی اعتراضات بین المللی محکومیت وی در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.

سازمان عفو بین‌الملل در خرداد  ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده که زندانی سیاسی زینب جلالیان در خطر از دست دادن کامل بینایی‌ خود به سر می‌برد و به درمان فوری نیاز دارد. خانواده جلالیان تاکید دارند که مشکل بینایی زینب جلالیان پس از شکنجه ها آغاز شده است.