زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار: آخوندها نماينده مردم ايران نيستند

shahinديگر براي همه روشن شده است که قبل از هر انتخاباتي در ايران کانديداهايي که قرار است در آن شرکت کنند مهره هايي هستند که توسط باند خامنه اي و يا حداکثر بر اثر فشار دار و دسته رفسنجاني از بين تعدادي بسيجي و پاسدار و وابستگان رژيم دستچين مي شوند و شخصي انتخاب مي شود که نماينده و مورد تاييد ولي فقيه است و به هيچ عنوان انتخاب مردم ايران نيست… انتخابات رياست جمهوري نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما متاسفانه شاهد هستيم که هر دفعه اي که رئيس جمهور رژيم انتصاب مي شود به عنوان نماينده مردم ايران به کشورهاي خارجي و يا به سازمان ملل سفر مي کند و اين بار نوبت به روحاني و سفرش به فرانسه است. اما آيا روحاني واقعا نماينده مردم ايران است؟؟!

اشخاصي که تا کنون به عنوان نماينده مردم و يا به هر عنوان ديگري به کشورهاي ديگر سفر مي کنند هيچ گاه انتخاب واقعي مردم ايران نبوده و نيستند بلکه آنان بلاي جان ملت و عاملان فقر و بدبختي مردم اند و به جز منافع خود و آقازاده هايشان به چيز ديگري فکر نمي کنند. و براي بقاي خودشان نه تنها دست به هر جنايتي در حق مردم ايران مي زنند بلکه امنيت مردم ديگر کشورها را نيز به خطر مي اندازند و براي رسيدن به اهداف شومشان حتي در سوريه و عراق و ديگر کشورها جنگ افروزي مي کنند و به صورت سيستماتيک مردم ايران و به خصوص جوانان را در زندان ها به قتل مي رسانند. به اين خاطر از نظر اعدام رتبه يک را در جهان به خود اختصاص داده اند و به هيچ نهاد بين المللي نيز پاسخگو نيستند آخوند روحاني نيز از اين قاعده مستثني نيست. با اين اوصاف وي چطور مي تواند رئيس جمهور و نماينده ملت ايران باشد؟؟!

من به عنوان فردي که در زندان هستم و از نزديک جنايت و فشارهاي رژيم را مي بينم و حس مي کنم نمايندگان واقعي مردم را کساني مي دانم که با رژيم ايران مبارزه مي کنند و هزينه آن را تمام و کمال پرداخت مي کنند. و از غرب و دولت هاي غربي مي خواهم در کنار مردم ايران باشند و در شرايطي که رژيم جام زهر اتمي را خورده و در دوران پسا تحريم است و از هر زمان ديگري ضعيف تر، همچون کشورهاي منطقه عمل کرده و جلوي رژيمي که هم براي مردم ايران و هم براي مردم ديگر نقاط جهان خطرناک است به صورت قاطع و محکم بايستد و در عوض از نيروهاي پيشتاز آزادي حمايت کند.

ضمنا رفتن آخوند روحاني به فرانسه را محکوم کرده و از هموطنان و ايراني هايي که در کشورهاي اروپايي و به خصوص فرانسه زندگي مي کنند مي خواهم صداي من و ديگر زندانيان را به گوش جهانيان و دولت فرانسه برسانند و اعلام کنند روحاني نماينده و رئيس جمهور ملت ايران نيست و تنها راه حل براي آرامش منطقه و جهان سرنگوني رژيم آخوندي و تشکيل يک ايران دموکراتيک و آزاد است.

شاهين ذوقي تبار زنداني سياسي زندان گوهردشت

۲۳ دي ۱۳۹۴