زندانی سیاسی-عقیدتی، آقای کاظمینی بروجردی در سلول قرنطینه قبل از اعدام

بنا‌ به گزارشهای دریافتی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام آقای کاظمینی بروجردی در قرنطینه و در محلی نامشخص در خارج از زندان اوین و با دست و پای بسته در غل و زنجیر نگهداری می‌شود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یکی از نزدیکان به خانواده کاظمی بروجردی در ارتباط با ملاقات خانواده ی ایشان با وی در روز شنبه 12 مهر گفت: وقتی به زندان مراجعه کردیم و اجازه ملاقات ندادند به مامورین گفتیم تا اجازه ملاقات ندهید از اینجا نمی‌رویم و تحصن می‌کنم بعد از ساعت‌ها بالاخره اجازه ملاقات کوتاهی را دادند.

به گفته خانواده، کاظمینی بروجردی را از محل نگهداریش که سلول قرنطینه قبل از اعدام است به محل ملاقات آورده‌اند، این در حالی بوده است، خانواده وضعیت جسمانی او را بسیار وخیم گزارش کرده‌اند.

آقای کاظمینی بروجردی در این دیدار پانزده دقیقه‌ای، به خانواده گفته است که مرا در یک سلول انفرادی قرنطینه قبل از اعدام، با دست و پای بسته در غل و زنجیر نگه می‌دارند و شکنجه می‌کنند و ایشان مصرانه تاکید بر نگرانی برای هوادارانشان داشتند که جانشان در خطر است.

این خانواده ضمن ابراز نگرانی خواستار اقدام فوری سازمان‌های حقوق بشری برای جلوگیری از این حکم اعدام ایشان شده‌اند.