زندانی سیاسی علی معزی به اعتصاب‌غذای اعتراضی دست زد

ali.moezi (1)زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در همبستگی با دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین و اعتراض به عمل شنیع مزدوران رژیم و ضرب و شتم وابستگان زندان سیاسی به اعتصاب غذا دست زده. وی در این مورد بیانیه ای صادر کرده است که متن ان به شرح زیر  است.
متن بیانیه:
روز شنبه 30آبان 94از تجمع حامیان و وابستگان زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین جلوگیری به‌عمل آمد و مأموران با حمله و هجوم وحشیانه به این تجمع‌کنندگان که دستشان از همه جا کوتاه است حدود 30نفر از آنان را با ضرب و شتم دستگیر کردند.
 چند تن از مادران و زنان دستگیر شده به زندان قرچک ورامین برده شدند و آقایان دستگیر شده به زندان اوین منتقل گردیدند.
دستگیر شدگان مزبور از مردم عادی و زحمتکش جامعه هستند که اکنون چند روز است بدون این‌که جرمی مرتکب شده باشند بلاتکلیف در زندانند. در حالی که میبایستی در همان ساعتهای اولیه آزاد می‌شدند. بی‌گمان رو در روشدن حکومت جور و جنایت با توده‌های محروم مردم و والدین زندانیان، جز درو کردن توفان حاصلی نخواهد داشت. و به کوری چشم اهریمنان استبداد دور نیست روزی که در و دیوار زندانها خراب شده و زندانیان در گلخند پیروزمند مردم ایران در آغوش ملت جای گیرند.
درود بر هموطنان غیور و آزاده ایران زمین. سلام بر آزادی
زندانی سیاسی علی معزی. چهارم آذر 1394. زندان اوین.
لازم به یاداوری است که  زندانی سیاسی امید علی شناس که هم‌اکنو ن در زندان اوین بند هشت محبوس است، روز شنبه 30آبان اقدام به اعتصاب‌غذای اعتراضی نموده است. وی در نامه‌یی مکتوب اعلام کرده است که در اعتراض به دستگیری خودسرانه مادرم تا اطلاع ثانوی در اعتصاب‌غذا هستم.