زندانی سیاسی علی معزی غیابا به حبس محکوم شد

بنا بر گزارش رسیده،علی معزی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که بدلیل خودداری از شرکت در جلسات دادگاه قاضی صلواتی بصورت غیابی به ۱ سال زندان تعزیری در تبعید زندان کچویی کرج محکوم شده است، با توجه به محکومیت ۳ ساله قبلی می‌بایست ۴ سال زندان را تحمل نماید.

گفتنی است، علی معزی زندانی سالمند بند ۳۵۰ که به بیماری سرطان مثانه مبتلا می‌باشد بدلیل خودداری از شرکت در جلسات دادگاه قاضی صلواتی، مدت ۶ ماه است که ممنوع الملاقات می‌باشد و از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان نیز محروم گشته.
علی معزی که حدود سه ماه و نیم را در انفرادی گذرانده به اتهام شرکت در مراسم یادبود محسن دکمه‌چی، علی صارمی و جعفر کاظمی بازداشت شده بود.

وی از خردادماه ۹۰ تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و ۷ ماه را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.
دو فرزند علی معزی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی در عراق به سر میبرند.