زن ستیزان رژیم:حذف تصاویر زنان کاندیدای انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیر کبیر در اقدامی زن ستیزانه ، تصاویر زنان کاندیدای انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه را حذف کرده است!

حذف تصاویر دختران دانشجو در بنر انتخاباتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های انتقادی مواجه شد. بهار نیوز