زیر قبای اخوندها، گزارشگر ویژه سازمان ملل!!! میخواهد جای جلاد و قربانی را عوض کند!!!

کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه رژیم و دبیر ستاد حقوق بشر !!!! ملایان که بارها از دستت بریدن و چشم دراوردن و مجازات قرون وسطایی اخوندها حمایت کرده است از سفر گزارشگر ویژه برای سفر به کشور اخوندها انهم نه برای حقوق بشر بلکه برای برای بررسی اثار منفی تحریمها!!!! در ۱۸اردیبهشت خبر داد.

«آلنا دوهان» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت، سفری ۱۱ روزه به دیکتاتوری ایران، خواهد داشت.!!!!

غریب آبادی مدعی شد: سفر گزارشگر ویژه فرصتی است برای آشنایی وی با تاثیر مخرب تحریم‌ها بر مردم ایران!!!!! و این درخواست از طرف گزارشگر ویژه داده شده بود که مورد پذیرش ملاهای ضدبشری قرار گرفته است.

وی گفت: “ماموریت اصلی خانم دوهان، بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی مردم از حقوق بشر است و در این راستا، دیدارهای مختلفی را با نمایندگاه دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی انجام خواهد داد. گزارشگر ویژه همچنین از برخی مراکز نیز بازدید به عمل خواهد آورد.”

لازم به توضیح است شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ سازوکار گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر را طی قطعنامه به تصویب رساند. کشورهای غربی هر سال به این قطعنامه رای مخالفت می دهند. دیده بان رژیم