زینت میرهاشمی- حمایت از اقدام پارلمان کانادا و همبستگی با جامعه پارسان

zinat02لایحه تصویب شده در پارلمان کانادا در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی، گامی مثبت و ارزنده در مبارزه علیه استبداد مذهبی و در راستای دفاع از حقوق بشر و نتیجه فعالیت مدافعان حقوق بشر است.
در لایحه پارلمان تصویب شده که:«این مجلس کشتار جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 را جنایت علیه بشریت قلمداد کرده و آن را محکوم می کند و در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دسته جمعی خاوران و دیگر گورهای دسته جمعی ایران به خاک سپرده شده اند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان سپاسی ایران اعلام می دارد.»
محکومیت قاطع و صریح قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 که با حکم صریح خمینی صورت گرفت، همچنان در برابر همه قرار دارد. تمامی باندهای در قدرت و نیز رانده شدگان از قدرت در جنایات  سال 67 و همه جنایتهای دیگر شریک و همبسته هستند. پایوران رژیم چه آنهایی که مستقیم زندانیان را سلاخی کردند و چه آنهایی که برای حفظ منافعشان نظاره گر این جنایت بودند و سکوت کردند نه بخشیده می شوند و نه اعمال آنها به فراموشی سپرده خواهد شد.
جنایات انجام شده توسط رژیم آن چنان دره ای از خون و تنفر بین مردم آزادیخواه و رژیم به وجود آورده است که به هیچ روی پر شدنی نیست.
ضمن حمایت از اقدام شجاعانه پارلمان کانادا، برای فراگیر شدن این اقدام در سطح بقیه کشورها باید تلاشی همگانی کرد.
رسیدگی به جنایات انجام شده در دادگاهی بین المللی با شرکت خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی گامی است که به رشد حقوق بشر در ایران یاری می رساند. طرد کارگزاران رژیم از طرف کشورهای دیگر احترام به حقوق مردم ایران و حقوق بشر است.
در رویدادی دیگر دو تن از هموطنان کرد از جامعه یارسان، در اعتراض به توهین و تحقیر مزدوران رژیم، روز چهارشنبه 15 خرداد خود را آتش زدند. تحقیر آداب و رسوم فرهنگی به عنوان یک ابزار شکنجه از جمله شیوه های رایج رژیم است. اینگونه رفتار از طرف رژیم علاوه بر افزایش خشونت بر مردم، تمایزهای فرهنگی را به عنوان تضاد بین مردم دامن می زند. البته مردم آگاه در سراسر ایران اقدام رژیم را محکوم کرده و همبستگی خود را با هموطنان جامعه پارسان اعلام کردند.