زینت میرهاشمی – لجنزار ولایت و پخش صدا و تصویر امام زمان

در حالی که تا خصوصی ترین بخش زندگی انسانها توسط جمهوری اسلامی کنترل و سرکوب می شود، گماشته ولی فقیه گذشتن از ارتباط در کره زمین و برقراری ارتباط با «آسمان و کرات دیگر» را نوید داد. احمدی نژاد در سخن پراکنی خود در روز شنبه 28 اردیبهشت در مراسمی به مناسبت «جشنواره ملی ارتباطات و فنآوری اطلاعات» ادعای عبور از «مرزهایی که انسانها را در لجن گرفتار کرده» را داد.
در حالی که احمدی نژاد مدعی برپایی الگوی پیشرفت در زمینه فن آوری اطلاعات در ایران شد، وزیر او پخش صدای «امام زمان» به تمام جهان را دستاورد دولت دانست.
وزیر ارتباطات احمدی نژاد، به همین مناسبت مدعی شد که «صدا و تصویر آقا امام زمان ….بالاتر از فیبر نوری برای تمام جهانیان ارسال خواهد شد».

صدور خاک شیرین استانهای بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات هم باید در ردیف فن آوری تولید و صادرات جمهوری اسلامی گذاشت. در حالی که دسته بیل، کلنگ و علوفه و ….وارداتی هستند خاک، این ثروت مردمی به شکلی آسان صادر می شود. خبرگزاری فارس روز سه شنبه 24 اردیبهشت خبر بارگیری خاک شیرین این منطقه برای فروش به کشورهای خلیج فارس را از قول یکی از مجلس نشینان تایید کرد. باندهایی که توانایی قاچاق خاک ایران و آن هم به صورت علنی را دارند بدون شک نمی توانند بدون ارتباط با دایره قدرت باشند. در نوار مرزی شهرهای کردستان روستاییان زحمت کش توسط ماموران رژیم به ضرب گلوله و به جرم قاچاق کشته می شوند. صدور خاک شیرین و حاصلخیز ایران را هم نمونه ای از رشد فنآوری امر قاچاق در جمهوری اسلامی است.