زینت میرهاشمی – نمایش انتخابات و رویای تشکیل امپراطوری بزرگ

حرفهای پایوران و سرکردگان نهادهای سرکوبگر رژیم مانند سپاه و بسیج، نشان دهنده بحران درون هرم قدرت و هراس از خیزشهای خیابانی است.

ولی فقیه و دارو دسته اش با گذشت ۴ سال از خیزشهای خیابانی و علیرغم سرکوب وحشیانه مردم، از کابوس قیامها و غرق شدن در دریای تنفر و خشم مردمی نه تنها آسوده نشده بلکه هر چه بیشتر عدم امنیت خود را بروز می دهد.

دستگیری زندانیان سیاسی سابق، خانواده ها و فعالان اجتماعی در روزهای اخیر نشان دهنده ترس از حرکتهای اعتراضی مردم است. تنفر مردمی از رژیم همانند آتش زیر خاکستر است که ولی فقیه و انصارش گرمای آین آتش را بیش از همه احساس کرده و در مقابل آن واکنش نشان می دهند.

سرکرده سپاه در تهران روز شنبه ۴ خرداد از تشکیل بیشمار نهادهای سرکوبگر وابسته به بسیج و سپاه و تشکیل «۵۰ هزار حلقه صالحین در محلات» خبر داد. صالحین همان چماقداران و لومپنهایی هستند که خود را برای «عملیات بزرگ بیت المقدس» در تهران آماده می کنند. عملیات بیت المقدس همان انتخابات نمایشی است. اوضاع رژیم چقدر بحرانی است که برگزاری یک انتخابات نمایشی با دست چین شدگان شورای نگهبان به یک جنگ و «فتح» تشبیه می شود.

جاشنین سرکرده کل سپاه در حالی که خود را برای «آفرینش حماسه سیاسی» آماده کرده می گوید:«انتخابات ما همانند یک عملیات بزرگ بیت المقدس برای فتحی دیگر و ناامید کردن دشمن و …است.»

سیاست ولی فقیه در انتخابات پیش رو، سیاستی انقباضی است. سخن پراکنی سعید جلیلی در روز شنبه ۴ خرداد تشدید تنش و بحران در خارج از مرزهای ایران و سرکوب و انقباض در داخل است. به نظر می رسد جلیلی همان رییس جمهوری است که با نظر ولی فقیه که گفت همین رئیس جمهور خوب است منهای بدیهایش، خوانایی دارد.

در اذهان عمومی سعید جلیلی نظرکرده خامنه ای و ادامه دهنده راه احمدی نژاد جا افتاده که مطیع رهبر است.

سعید جلیلی در روز شنبه از «گسترش نفوذ اسلام در جهان»، «تشکیل امپراطوری بزرگ»، «خشکاندن ریشه های رژیم صهیونیستی، نظام سرمایه داری و نظام کمونیستی» و ترویج «نظام اسلامی» سخن گفت.

جلیلی بر بالهای شکسته آرزوهای رهبر، تحقق رویاهای خمینی برای امپراطوری اسلامی را وظیفه خود قرار داده است.